contrast9.jpgcontrast2.jpgcontrast13.jpgcontrast4.jpgcontrast11.jpgcontrast1.jpgcontrast14.jpgcontrast12.jpgcontrast10.jpgcontrast6.jpgcontrast8.jpgcontrast15.jpgcontrast7.jpg

Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jk1234/domains/janowskakolebka.pl/public_html/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 473

Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /home/jk1234/domains/janowskakolebka.pl/public_html/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 474

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/jk1234/domains/janowskakolebka.pl/public_html/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 476

Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jk1234/domains/janowskakolebka.pl/public_html/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 473

Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /home/jk1234/domains/janowskakolebka.pl/public_html/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 474

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/jk1234/domains/janowskakolebka.pl/public_html/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 476

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1919 roku (1920)

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - książka ukazująca pracę Sejmu, skład posłów oraz wyniki wyborów które odbył się 28 stycznia 1919 roku. Poniżej udostępniamy skany odnośnie naszego okręgu wyborczego w którym to reprezentował nas Mikołaj Wojtan mieszkaniec Janowa Lubelskiego.

 

DOKUMENT TUTAJ

 

 

 

Za dokument dziękujemy Panu Zenonowi Baranowskiemu.

Źródło: https://archive.org/details/sejmrzeczypospol00rzepuoft

Wiadomości ze starej prasy... Z życia prowincji

Kolejny artykuł ze starej prasy dotyczący pogrzebu weterana Wacława Ołtarzewskiego (1842-1922). Więcej szczegółów w artykule poniżej. Zachęcamy do przeczytania.

 

75 rocznica odbicia Janowa z rąk okupanta. PAMIĘTAMY !

29 września 1939 roku została stoczona Bitwa o Janów, Grupa płk. Zieleniewskiego po wielogodzinnych walkach z Niemcami, wypędziła z Janowa oddziały niemieckie zwyciężając "Bitwę o Janów" i tak oto przez kilkanaście godziny Janów stał się wolnym miastem.

 

Rekonstrukcja bitwy o Janów Lubelski Grupy płk. Zieleniewskiego z dn. 29 wrześniu 1939 roku.

Poniżej jeden z filmików ukazujący dzisiejszą rekonstrukcję.

"Rekonstrukcja bitwy o Janów Lubelski Grupy płk. Zieleniewskiego z dn. 29 wrześniu 1939 roku"

A już niebawem kolejne zdjęcia i filmiki do obejrzenia dla osób które niestety nie mogły przybyć.

POZDRAWIAMY !

 

 

{youtube}http://youtu.be/ZaeiDu5YEwU{/youtube}

{youtube}http://youtu.be/zsUJ64PO5DI{/youtube}

 

 

Opis gminy miejskiej miasta Janowa - Lubelskiego -1933 r.

 

Opis gminy miejskiej miasta Janowa - Lubelskiego. [1933 r.]

część I.

Stan organizacyjny

1. Miasto Janów - Lubelski (siedziba Władz Powiatowych) zajmuje obszar 1018 ha i graniczy bezpośrednio od strony północno-wschodniej z gminą Kawęczyn, zachodniej – gminą Modliborzyce, południowej – gminą Domostawa i wschodnio-południowej – gminą Kocudza.

2. Miasto Janów Lub. z przedmieściami Zaolszynie i Borownica liczy 7067 mieszkańców, w tem ludności katolickiej około 60%.

3. Zarząd Miejski miasta Janowa Lubelskiego mieści się w lokalu własnym przy ulicy 3-Maja Nr 4. Lokal składa się z 6-ciu ubikacji i jest zupełnie odpowiedni na biuro. Mieszkań prywatnych niema.

4. Skład osobowy Zarządu Miejskiego i biura jest następujący:

Kierownik Zarządu Miejskiego - Wacław Radomski,

Sekretarz - Stanisław-Bronisław Musiatowicz,

Pracownicy: - Jan Winiarczyk,

Edmund Łukasiewicz,

Tadeusz Huczkowski,

Adela Głowacka,

Jan Rogowski,

Bogumił Bryndza

Lekarz weterynaryjny - Eugenjusz Bohaczewski.

Podział pracy w biurze Zarządu Miejskiego jest następujący:

1. Kierownik Zarządu Miejskiego - kierownictwo, oraz ogólny nadzór nad gospodarką i biurowością.

2. Sekretarz: sprawy organizacyjne, osobowe, sprawy urzędowania ciała samorządowych, kontrola wewnętrzna, majątek miejski, sprawy ogólno-gospodarcze, drogi i place publiczne, oświata. kul tura i sztuka. spraw y ogólno- administracyjne, akta stanu cywilnego, sprawy wyznaniowe, budowlane i odbudowy, bezpieczeństwa i porządek publiczny.

3. Rachmistrz: rachunkowość. uposażenia i ubezpieczenia społeczne członków.

Zarządu i pracowników miejskich, sprawy ogó1ne, związane z wykonanie budżetu, sprawozdawczość, akty Władzy Nadzorczej. dotyczące za twierdzenia i wykonania budżetu, wykonanie budżetów szkolnych, kredyt oraz zapomogi, lokaty, wpłaty na rachunki czekowe, sumy do wyjaśnienia .depozyty. należności w obcych kasach itp.

Czytaj więcej...

WybranskiFamily