contrast10.jpgcontrast8.jpgcontrast9.jpgcontrast11.jpgcontrast12.jpgcontrast1.jpgcontrast14.jpgcontrast6.jpgcontrast15.jpgcontrast7.jpgcontrast2.jpgcontrast13.jpgcontrast4.jpg

Osady zaginione, przylegające bądz znajdujące się w granicach Janowa Lubelskiego

LUBELSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

DZIEJE LUBELSZCZYZNY

TOM IV

OSADY ZAGINIONE I O ZMIENIONYCH NAZWACH HISTORYCZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

OPRACOWALI

STEFAN WOJCIECHOWSKI, ANNA SOCHACKA, RYSZARD SZYGIEŁ

WARSZAWA 1986

 

Osady zaginione, przylegające bądz znajdujące się w granicach Janowa Lubelskiego.

BŁONIE /19*/. W spisie z 1827 r. w parafii Biała (k. Janowa Lub.) odnotowano Błonie (Tab I 26), wieś którą wspomina jeszcze Kolberg w 1883 r. (KL I 315). Są to jedyne zapisy tej wsi. Najwidoczniej w późniejszych czasach została wchłonięta przez sąsiednie osady. Zlokalizowana.

OBORÓWKA /204*/, część wsi Szklarnia, gm. Janów Lub.., woj. Tarnobrzeskie. W 1886 r. w gm. Kawęczyn odnotowano wieś Obrówkę (SG VII 351). Tak zapisano ją w 1899 r. (Cat 49), zaś w 1921 r. Obrówka-Leśniczówka z 2 domami i 10 mieszkańcami (Spis 37). Jako osadę leśną zapisano Obrówkę w spisach po 1944 r. W 1971 r. stanowiła ona część wsi Szklarnia i zapisano ją Oborówka (UN 110 6). WU nie notuje.

ZAGRODY JANOWSKIE /391*/. Obok Janowa Lubelskiego pojawiły się dopiero w XIX w., skoro w 1824 r. Zagrody Janowskie miały tylko 7 domów (Tab II 307). Później połączyły się z Janowem Lubelskim. Wzmiankowane jeszcze w 1895 r. jako osada już nie istniejąca (SG XIV 276).

 *- miejsca oznaczone na mapie.

Poniżej mapa przedstawiająca poszczególne miejsca oznaczone numerami.( by powiększyć mapę polecamy kombinację klawiszy Ctrl + +)

 

 

 

Źródło: http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=210&from=&dirids=1&ver_id=&lp=7&QI=

Janów Ordynacki – Starożytna Polska pod względem historycznym… 1845 r.

 

STAROŻYTNA POLSKA POD WZGLĘDEM HISTORYCZNYM, JEOGRAFICZNYM I STATYSTYCZNYM

OPISANA. PRZEZ MICHAŁA BALIŃSKIEGO I TOMASZA LIPINSKIEGO.

TOM II

WARSZAWA 1845

 

Janów o 81/2 mili od Zamościa, miasto Ordynacyi Zamojskiej nad rzeką Białą, ze wsi także Biała zwanej w roku 1640 na miasto pod imieniem Janowa wyniesione zostało przez Katarzynę z Ostroga, Tomasza Zamoyskiego Podskarbiego Koron. żonę. Król Władysław IV wydał na to przywilej t. r. obdarzając mieszkańców prawem magdeburskim. Chociaż miasto daleko pierwej, bo już w roku 1618 zaczęło się budować, istotnie jednak erekcya jego zaledwo r. 1687 przyszła do skutku. Dziedzice Ordynatowie Zamojscy, udzielili mu niektórych swobód i funduszem opatrzyli, a Jan Kazimierz nadał nowe przywileje. Oprócz kościoła parafialnego jest tu kościół i klasztor Dominikanów, których fundacyją zatwierdził w r. 1660 Jan Zamojski Wojewoda Sandomierski. Rok 1780 było w tem mieście 290 domów, między któremi kilkanaście w rynku murowanych.

 

Źródło: http://books.google.pl/books?id=tWxKAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false

Niemiecka Mapa Janów-Biłgoraj 1914 r.

Niemiecka mapa Janów-Biłgoraj z roku 1914.

 

Kto jest zaintersowany pobraniem mapy w dobrej jakości musi jedynie zarejestrować się na stronie i pobrać z galerii.

 

Pierwsza księga adresowa Polski 1916 - Powiat Janowski

Księga adresowa dla przemysłu, handlu i rolnictwa. 1916 r.

 

Poniżej znajdziecie spis osób z powiatu Janowskiego zajmujących się przemysłem, handlem oraz rolnictwem. Spis jest podzielony na poszczególne miejscowości występujące w powiecie Janowskim. Zachęcamy do przeczytania.
Partyzanci uczestniczący w walkach na Lubelszczyźnie

 

  

 

WybranskiFamily