contrast1.jpgcontrast2.jpgcontrast10.jpgcontrast13.jpgcontrast6.jpgcontrast7.jpgcontrast12.jpgcontrast4.jpgcontrast8.jpgcontrast11.jpgcontrast14.jpgcontrast15.jpgcontrast9.jpg

Wiadomości z prasy...

Janowiacy w SP "Służba Polsce"

Powszechna Organizacja „Służba Polsce”(SP) – polska państwowa organizacja paramilitarna, utworzona 25 lutego1948 i przeznaczona dla młodzieży w wieku 16 – 21 lat.

Utworzona została ustawą z 25 lutego 1948 o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży oraz o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Powszechna_Organizacja_%22S%C5%82u%C5%BCba_Polsce%22

Bitwy i potyczki stoczone przez wojsko polskie w roku 1831...

Kolejne skany dotyczące Janowa. Potyczki które zostały stoczone 7/8 wrzesnia 1831 roku na terenie Janowa oraz w okolicy. Poniżej tekstu skany. 

"Bitwy i potyczki stoczone przez wojsko polskie w roku 1831"

 

 

 

 

Źródło:

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=6083&from=publication

 

Mistrzostwa ZS Spójnia

Zamieszczamy kolejne doniesienia z prasy na temat naszych mieszkaćów Janowa którzy niegdyś odnosili wielkie sukcesy w sporcie i godnie reprezentowali nasze Miasto. Sztandar Ludu pocz.lat 50-tych. 

Nieznany Legion...

 

 

Po długich poszukiwania informacji na temat naszego przodka Wincentego Wybrańskiego z biegiem czasu udało nam się zidentyfikować jedno z pamiątkowych zdjęć w mundurze. Przez dłuższy czas mieliśmy problem z odnalezieniem informacji na temat munduru i oddziału do jakiego nasz przodek należał ale z pomocą wielu osób udało się dojść do ładu. Niestety nie posiadamy żadnych dokumentów potwierdzających jego miejsce stacjonowania oraz brania udziału w wojnie. Możemy tylko przypuszczać iż przodek brał udział w wojnie z sowietami w której musiał doznać ran lub trwałych schorzeń i stąd też jego przynależność do „Legji Inwalidzkiej” która była „ Stowarzyszeniem założonym w Warszawie w 1919 roku; skupia inwalidów wojennych i wojskowych, którzy doznali ran lub nabyli trwałych schorzeń w trakcie walk na frontach I i II wojny światowej, byłych członków ruchu oporu w kraju i za granicą, więźniów obozów koncentracyjnych oraz wdowy i sierotypo inwalidach…”

Zdjęcie przedstawia przodka w mundurze:

 

 

 

Szeregowy ;mundur wz. 1919 ; na naramienniku jest prawdopodobnie cyfra 44.

Jeżeli tak to cyfra 44 oznacza - 44 Pułk Strzelców Legii Amerykańskiej(44 pp) –oddział piechoty Armii Polskiej we FrancjiWojska Polskiego II RP.

W 1918 we Francji sformowany został 2 Pułk Strzelców Polskich. Jednostka weszła w skład 1 Dywizji Strzelców PolskichArmii Polskiej we Francji. Po powrocie do kraju oddział przemianowany został na 2 Pułk Strzelców Pieszych. 1 września 1919 po zjednoczeniu Armii Polskiej we Francji z Wojskiem Polskim przemianowany został na 44 Pułk Strzelców Kresowych. Powojnie z bolszewikami nazwę oddziału ustalono na 44 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych. W 1939 jednostka przemianowana została na 44 Pułk Strzelców Legii Amerykańskiej.

W dalszym ciągu poszukujemy informacji potwierdzających nasze myśli i jeżeli ktoś jest w stanie nam pomóc i posiada wiedzę na temat Legionistów II RP to bardzo prosimy o radę jak i gdzie możemy sprawdzić i potwierdzić zdobyte dotychczas informację.

Zródła:

http://www.epopejarevenue.adrem.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=65

http://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic-t-13583-postorder-asc-start-180.phtml

http://pl.wikipedia.org/wiki/44_Pu%C5%82k_Strzelc%C3%B3w_Legii_Ameryka%C5%84skiej

Więcej artykułów…

  1. Nowy Rok, nowe plany...
WybranskiFamily