C. I K. W JANOWIE LUBELSKIM

K.u.K. Kreiskommando in Janov…

Po zajęciu w maju 1915 r. przez wojska państw centralnych Królestwa Polskiego na terenach okupowanych przez Austro-Węgry utworzono 28 sierpnia C. i K. Generał-Gubernatorstwo w Kielcach, które 1 października przeniesiono do Lublina. Podlegały mu komendy obwodowe (od 17 kwietnia 1917 r. – powiatowe), jako organy austriackiej administracji wojskowej.

C. i K. Komenda Powiatowa w Janowie została powołana do życia 4 lipca 1915 r., zakończyła zaś swoją działalność w pierwszych dniach listopada 1918 r. – wraz z rozpadem monarchii austro-węgierskiej.

Siedziba komendy mieściła się w Janowie. Status prawny – administracja ogólna – władze powiatowe, okręgowe. Komendy powiatowe były odpowiedzialne za sprawy wojskowe, administracyjne i gospodarcze w powiecie, a szczególnie za rekwizycje na rzecz wojska. Zakres właściwości terytorialnej komendy obejmował teren powiatu janowskiego.

Na zdjęciu przedstawiamy prawdopodobnie ostatni „kielich” który przetrwał do dnia dzisiejszego i był specjalnie wykonany dla członków administracji wojskowej C. i K. Komendy Powiatowej w Janowie.


Tekst: http://szukajwarchiwach.pl/35/239/0/1.1#tabZespol

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *