OSADY ZAGINIONE, PRZYLEGAJĄCE BĄDŹ ZNAJDUJĄCE SIĘ W GRANICACH JANOWA LUBELSKIEGO

LUBELSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

DZIEJE LUBELSZCZYZNY

TOM IV

OSADY ZAGINIONE I O ZMIENIONYCH NAZWACH HISTORYCZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

OPRACOWALI

STEFAN WOJCIECHOWSKI, ANNA SOCHACKA, RYSZARD SZYGIEŁ

WARSZAWA 1986

Osady zaginione, przylegające bądz znajdujące się w granicach Janowa Lubelskiego.

BŁONIE /19*/. W spisie z 1827 r. w parafii Biała (k. Janowa Lub.) odnotowano Błonie (Tab I 26), wieś którą wspomina jeszcze Kolberg w 1883 r. (KL I 315). Są to jedyne zapisy tej wsi. Najwidoczniej w późniejszych czasach została wchłonięta przez sąsiednie osady. Zlokalizowana.

OBORÓWKA /204*/, część wsi Szklarnia, gm. Janów Lub.., woj. Tarnobrzeskie. W 1886 r. w gm. Kawęczyn odnotowano wieś Obrówkę (SG VII 351). Tak zapisano ją w 1899 r. (Cat 49), zaś w 1921 r. Obrówka-Leśniczówka z 2 domami i 10 mieszkańcami (Spis 37). Jako osadę leśną zapisano Obrówkę w spisach po 1944 r. W 1971 r. stanowiła ona część wsi Szklarnia i zapisano ją Oborówka (UN 110 6). WU nie notuje.

ZAGRODY JANOWSKIE /391*/. Obok Janowa Lubelskiego pojawiły się dopiero w XIX w., skoro w 1824 r. Zagrody Janowskie miały tylko 7 domów (Tab II 307). Później połączyły się z Janowem Lubelskim. Wzmiankowane jeszcze w 1895 r. jako osada już nie istniejąca (SG XIV 276).

 *- miejsca oznaczone na mapie.

Poniżej mapa przedstawiająca poszczególne miejsca oznaczone numerami.( by powiększyć mapę polecamy kombinację klawiszy Ctrl + +)

Źródło: http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=210&from=&dirids=1&ver_id=&lp=7&QI=

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *