CMENTARZ BIALSKI

Cmentarz bialski to największa i jedna z najstarszych nekropolii w regionie janowskim. Zajmuje powierzchnię 5,69 ha. Położny jest przy ulicy Bialskiej, na obrzeżach miasta, na łagodnym stoku doliny. Otoczony jest zabudową podmiejską (od północnego-wschodu zwartą zabudową ulicy Kamiennej) oraz sadami i ogrodami. Cmentarz jest rozplanowany na planie prostokąta, a od głównej alei, ciągnącej się z zachodu na wschód, regularnie odchodzą alejki boczne. Cmentarz posiada murowane ogrodzenie. Znajduje się na nim kaplica cmentarna zbudowana w latach osiemdziesiątych XX w. oraz dawna kostnica i budynek gospodarczy. Zieleń na cmentarzu jest rozmieszczona głównie w zachodniej części oraz wzdłuż alejek i południowej części ogrodzenia – są to starodrzewy: lipa, kasztanowiec, jesion, klon, dąb, łącznie ok. 100 sztuk. Szpalery świerkowe znajdują się w części wschodniej. W 1991 r. cmentarz bialski został wpisany do rejestru zabytków[1].

Cmentarz bialski jest użytkowany od 1856 r. (jego historię przedstawiłem w poprzednim numerze Janowskich Korzeni). W tym czasie pochowano na nim około 50 tys. osób (szczegółowe dane za każdy rok przedstawia tabela nr 1.). Byli to wierni z parafii Biała, a od 1867 r. Janów Lubelski. Pochodzili oni z następujących miejscowości: Janów Lubelski, Biała, Biała Poduchowna, Podlaski, Pikule, Ruda, Borownica, Kopce, Łążek Ordynacki i Garncarski, Jonaki, Szklarnia, Zofianka Górna, Zofianka Dolna, Kawęczyn Nowa Osada, Flisy (do chwili obecnej); Dzwola, Konstantów, Kocudza Górna, Kocudza, Władysławów, Kapronie, Zdzisławice – do 1920 r.; Momoty Jakubowe, Momoty Nowa Osada – do 1929 r.; Momoty Górne, Momoty Dolne, Ujście, Kiszki, Szewce – do 1958 r.; Krzemień, – do 1985 r.; Kawęczyn, Wólka Ratajska, Rataj Ordynacki i Poduchowny – do 1985 r.; Andrzejów – do 1989 r. Obecnie cmentarz ten użytkują dwie janowskie parafie – św. Jana Chrzciciela i św. Jadwigi.

Tab. 1. Liczba zgonów w parafii janowskiej w okresie 1856-2004.

RokZgonyRokZgonyRokZgonyRokZgonyRokZgonyRokZgonyRokZgonyRokZgony
18564991875475189468019135421932304195118919701661989142
18573811876518189569319145401933262195216419711621990165
18583661877515189646619155771934252195316319721581991157
18593211878371189741219164571935256195418519731541992120
18603331879430189842519174431936241195517419741511993156
18615361880543189947019186121937300195618419751811994157
18623731881962190060619196441938247195720019761801995117
18633631882424190148119206611939316195817019771711996120
18643361883387190244919214871940277195917019781641997100
1865370188437119034971922445194133219601461979172199888
1866508188548919046361923360194245519611611980167199997
1867384188643419056091924361194347319621691981154200081
18684051887469190650019253801944440196315519821602001.
18695791888627190751919263781945275196415319831632002.
18703551889571190846019274191946224196515219841702003.
18714401890546190947019283191947197196612819851592004.
1872716189144619105531929300194816019671461986145
1873722189251219116881930275194918819681201987149
1874376189344519125021931322195020019691651988157

Lata 1996-2004 obejmują obie janowskie parafie.

Na cmentarzu znajduje się ponad 4 tys. grobów. Zdecydowana większość z nich (ponad 3 tys.) pochodzi z II połowy XX w. Z II połowy XIX w. i I połowy XX w. zachowało się ok. 700 mogił. Wśród grobów można wyróżnić mogiły ziemne, zwieńczone drewnianymi, cementowymi lub metalowymi krzyżami, oraz cementowe, lastrykowe i marmurowe. Najstarsze nagrobki (do połowy XX w.) wykonane są z kamienia, czasami zwieńczonymi metalowymi krzyżami. Sporadycznie zdarzają się również pomniki żeliwne (z II poł. XIX w.). Zachowało się także 17 płyt kamiennych. Począwszy od lat sześćdziesiątych XX w. zaczęły się pojawiać nagrobki lastrykowe, które obecnie dominują.

Kilkaset najstarszych nagrobków (108 z II poł. XIX w. i ok. 110 z I poł. XX) posiada wartości artystyczne. Są one wykonane w stylach: klasycystycznym, romantycznym, neogotyckim, eklektycznym, ludowym i skupione są przy głównej alei oraz w zachodniej części cmentarza. Najstarsze zachowane nagrobki pochodzą z pierwszych lat istnienia cmentarza: z 1861 r. mogiła Agnieszki z Bielaków Fusiarskiej mieszczanki janowskiej; z 1863 r. mogiła Józefa Odelskiego, burmistrza Janowa Lubelskiego oraz z 1864 r. mogiła Hiacynta Dąbrowskiego, budowniczego powiatu janowskiego.

Nagrobki zawierają podstawowe informacje o osobie zmarłego: imię, nazwisko, lata życia i datę śmierci, rzadziej datę urodzin. Jeśli chodzi o napisy to dominują te o treści religijnej wyrażającej wiarę i ufność Bogu. W okresie do I wojny światowej najczęściej spotyka się inskrypcje: „Pokój Jego (Ich) Duszy (–om)”, „Prosi o Westchnienie Do Boga”, a także inne: „Zasnął w Bogu”, „Prosi o Zdrowaś Maryja”, „Bądź Wola Twoja”, „Cześć Jego Pamięci”, „Spokój Jego Duszy”, „Wola Twoja Panie”, „Prosi o Modlitwę do Boga”, „Spokój Wieczny Jego Duszy”, „D.O.M.”, „Wieczny Pokój Jej (Jego) Duszy”, „Prosi o Westchnienie do Boga”, „Boże Zmiłuj się Nad Nim”, „Pokój Ich Cieniom”, „Wieczny Odpoczynek Racz Jej Dać Panie”. Niektóre z nich występują również później. Współcześnie dominują napisy: „Ave Maria”, „Cześć Jego (Jej) Pamięci”, „Wola Twoja Panie”, „W Bogu Nasza Ufność”, „Proszę o Zdrowaś Maryja”, „Jezu Ufam Tobie”. Inskrypcje nagrobne często zawierają informację o tragicznej śmierci. Na grobach dzieci można przeczytać, że zmarły „Powiększył Grono Aniołków”. W mniejszości są napisy w stylu: „Najukochańszym Rodzicom”, „Najukochańszej Matce Naszej”, „Kochanej Siostrze i Szwagrowi”, „Kochanemu Ojcu Dzieci”, „Kochany Syn Pozostawił Ojca i Rodzinę”, „Najdroższe Dzieci Najlepszej Matce”, „Dobremu, Drogiemu i Niezastąpionemu Pracownikowi Mistrz”, „Tu Oczekują Zmartwychwstania Najdroższe Nam Popioły”, „Żyłem Dla Innych Non Omnis Moriar”, „Pozostali Syn i Córka Błagają o Westchnienie Pobożne za Ich Dusze”, „Była Wzorem Kobiety i Matki”, „Pozostawiając w Żalu Głębokim Rodziców i Rodzeństwo”, „Wszystko co Najdroższe ta Mogiła Mieści”.

Epitafia dominują głównie na starszych nagrobkach. Jako przykładowe można podać następujące: „Ten Słaby Dowód Niepowetowanej Straty Składają na Pamiątkę Wdzięczne Dzieci Najlepszym Rodzicom”; Żyli bo Chciałeś, Odeszli bo Kazałeś Zbaw Ich bo Możesz o Boże”; „Czas Znieruszył Rzymu Szczyty Czas Żelazo Twarde Kruszy ale Ciebie z Mojej Duszy Nikt i Nigdy Nie Wyruszy”; „Życie Jego Było Wierna Służbą Bogu i Ludziom Miłosierdzie Twoje Panie Nad Nim na Wieki”. Sporadycznie zdarzają się cytaty z Pisma Świętego, np. „Pójdźcie do Mnie Wszyscy Którzyście Spracowani i Obciążeni a Ja Wam Sprawię Odpocznienie”; „Miłosierni w Panu Umierają Obj 14:13”; „Żal Mi Cię Bracie Jonatha (II Reg. 1,26)”.

Czasami inskrypcje informują kto ufundował pomnik: „Mąż Tę Pamiątkę Postawił”, „Dziadkowie”, „Wdzięczne Córki Tę Pamiątkę Kładą”, „Ukochanym Rodzicom na Pamiątkę Drogie Dla Nich Dzieci Wznoszą”, „Tę Tablicę Ofiarowała Siostrzenica”, „Wdzięczne Dzieci i Wnuki”.

Wybrane osoby pochowane na bialskim cmentarzu:

Wykaz uwzględnia osoby, w przypadku których informacje o ich zawodzie, pełnionych funkcjach itp., zawierały inskrypcje nagrobne.

Duchowni i zakonnice

 1. 2. ks. Stanisław Orzeł, kanonik Kolegiaty Zamojskiej, 1905-1994.
 2. 6. ks. Jan Pawełkiewicz, zm. 1880 r., 60 l.,
 3. 8. ks. Antoni Ryszka, przez 22 lata duszpasterz w parafii Janów Lubelski, 1875-1928.
 4. 10. ks. [brak nazwiska], kapelan wojskowy, zamordowany przez Niemców w 1939 r.
 5. 11. ks. Jan Dąbek, 1864-1893.
 6. 40. ks. Edward Kiełb, proboszcz parafii Honiatycze, 1916-1973.
 7. 41. ks. proboszcz Stefan Kędra, zm. 1955 r., 51 l.
 8. 51. ks. dr Stanisław Kolski, kapłan diecezji terespolskiej, tułacz i wygnaniec, zm. 1961 r., 71 l.
 9. 67. ks. dr Marian Pawlos, kapłan zgromadzenia księży misjonarzy, 43 lat w kapłaństwie, 1929-1997.
 10. 68. ks. Łukasz Zezuliński, proboszcz parafii Krężnica Jara, zginął od kul bandytów 23.12.1939 r., 53 l.
 11. 73. ks. prałat Roman Kwieciński, proboszcz janowski, zm. 1986.
 12. 74. ks. Czesław Dmochowski, proboszcz janowski, zm. 1987 r.
 13. 75. ks. Ryszard Jakubiec, zm. 1982 r., 32 l.
 14. 85. ks. Franciszek Trochonowicz, mgr nauk społecznych, kanonik kapituły zamojskiej, proboszcz i dziekan janowski, były więzień hitlerowskich obozów koncentracyjnych w Oranienburgu i Dachau, 1906-1969.
 15. 86. ks. Jan Moskal, proboszcz parafii Bogoria, 1907-1963.
 16. 81. Siostry zakonne ze zgromadzenia ss. Służebniczek: s. Anastazja Katarzyna Bajwalska, zm. 1960, 85 l.; Celestyna Elżbieta Boduor, zm. 1977, 76 l.; Wissariona Olga Oleksyn, 1903-1983; Chiniona Zofia Popowicz, 1905-1984; Kornelia Dominika Chomyszyn, 1916-1984; Waleria Olga Mrychin 1911-1985.
 17. 89. Grobowiec Sióstr Zakonnych: Leontyna Maria Dacków 1911-86; Doroteia Maria Makuch 1905-88; Eunykia Anna Podboraczyńska 1903-93; Tarzycja Julia Sokolik 1929-93; Daria Kornelia Kwiatkowska 1917-94; Anastazja Stefania Niedziełka 1913-95; Teofilakta Maria Osciuk 1920-97; Chryzanta Maria Kuśpiś 1924-2001.

Żołnierze i Policjanci

 1. 1. Michał Zarzeczny, przodownik Policji Państwowej, zm. 1930 r., 39 l.
 2. 3. Tomasz Król, posterunkowy Policji Państwowej, poległ w walce z bandytami, 1892-1922.
 3. 4. Pomnik „Polegli za Ojczyznę” 20 IX 1939 r., głaz „Katyń 1940 r. Ziemia z grobów katyńskich przywieziona przez parafian janowskich w 1989 r., 3.V.1990 r.”; mała tablica „oficer polski poległ w walce o miasto Janów dnia 29.XII.1989 r.”; pomnik „ppor. Józef Sitarz, ppor. Jan Sztejbnis Polegli za Ojczyznę, 29 IX 1939 r.”.
 4. 13. Aleksander Sienicki, kapitan korpusu Musnioniego, zginął w bitwie pod Krynkami, styczeń 1918 r., 24 l.
 5. 14. Stanisław Graboś, uczestnik powstania warszawskiego, więzień Auschwitz i Leitmeritz, zm. 1944 r., 36 l.
 6. 16. Franciszek Rzymski, uczestnik powstania styczniowego, 1840-1913.
 7. 28. Eugeniusz Dąbrowski, obywatel ziemski, oficer byłych wojsk polskich, zm. 1885 r., 72 l.
 8. 29. Ferdynand Serwatowski, kapitan artylerii wojsk rosyjskich, zm. 1885 r., 66 l.
 9. 33. kpt. Leon Zwoliński, żołnierz legionów polskich, ZWZ-AK, komendant Policji Państwowej w Janowie Lubelskim, zm. 1966, 70 l.
 10. 34. Wacław Ołtarzewski, podporucznik, weteran powstania 1863 r., mecenas z Kijowa, zm. 1922 r., 80 l.
 11. 38. Edward Jezierski, posterunkowy Policji Państwowej, poległ w walce z bandytami, 1902-1927.
 12. 39. Franciszek Moszczyński, odznaczony złotym krzyżem zasługi, zm. 1964, 84 l.
 13. 47. Stanisław Kramarzewski, słuchacz Politechniki, kadet 4 p. Strzelców Polnych, poległ pod Godziszowem, 24.08.1914 r., 20 l.
 14. 52. Mogiła zbiorowa, Żołnierze polscy polegli za ojczyznę w 1939 r.
 15. 56. Jan Duda „Sokół”, żołnierz AK i WiN, komendant szpitala polowego obwodu janowsko-kraśnickiego 1942-44, represjonowany przez NKWD i UB – 1944-56, 1911-1990.
 16. 57. Leon Boliński, uczestnik wojen 1920 i 1939 r., 1900-1986.
 17. 59. Kwatera żołnierzy radzieckich poległych w 1944 r.
 18. 60. Tadeusz Tomasz Pobóg-Zdzieszyński żołnierz 5 polskiej dywizji syberyjskiej, 1897-1956.
 19. 71. Stanisław Ścis, podoficer 8-go pułku Legionów w Lublinie, ur. 1914, poległ w walce o Zamość z Niemcami, we wrześniu 1939 r.
 20. 79. Żołnierze Armii Podziemia
 21. 76. Żołnierze Armii Podziemnej: Władysław Białek, Władysław Czyż, Tadeusz Karkut, Antoni Miazga, Stefan Karkut, Józef Miazga, Edward Gęśla, Tadeusz Habuda, polegli w walce z okupantem w 1944 r.
 22. 93. kpt. Wincenty Sowa ps. Vis, dowódca oddziałów AK i NSZ zamordowany przez UB 20.11.1944 r., 30 l.

Urzędnicy

 1. 7. Władysław Ludwik Czerniawski, referent biura powiatu, zm. 1891 r., 83 l.
 2. 9. Krzysztof Dziubiński, były urzędnik i emeryt, zm. 1877 r., 74 l.
 3. 12. Adam Sienicki, pracownik ordynacji zamojskiej, zm. 1915 r., 70 l.,
 4. 21. Leopold Gilczyński, referent powiatu janowskiego, 1863-1897.
 5. 22. Józef Tallot Kiełłpsz [lub Tallat-Kiełtysz], leśniczy ordynacji zamojskiej, 1846-1923.
 6. 27. Wincenty y Realo [lub Reald] Janowicz, kasjer kasy powiatu, radca kolegialny, kawaler orderów, zm. 1899 r., 72 l.
 7. 31. Michalina Wolska, urzędniczka Sejmiku, zm. 1924 r., 25 l.
 8. 32. Stanisław Paczkowski, naczelnik poczty, zm. 1924 r., 54 l.
 9. 35. Władysław Niedzielski, długoletni pracownik NBP w Kraśniku, zm. 1962 r. 50 l.
 10. 43. Hiacynt Dąbrowski, budowniczy powiatu zamojskiego, zm. 1864 r. 68 l.
 11. 44. Józef Odelski, burmistrz Janowa, zm. 1863 r., 67 l.
 12. 61. Leon Talarski, urzędnik państwowy, zm. 1930 r., 51 l.
 13. 63. Wincenty Gociewicz, emerytowany urzędnik państwowy, zm. 1932 r., 37 l.
 14. 83. Teofil Kurzawski, leśniczy Lasów Państwowych, zm. 1937 r., 53 l.

Prawnicy

 1. 20. Jan Nepomucen Czerniawski, sędzia sądu okręgowego, zm. 1923 r., 81 l.
 2. 25. Adolf Estreicher, doktor obojga praw, sędzia Trybunału, rejent przy sądzie Pokoju w Janowie, zm. 1886 r., 66 l.
 3. 30. Wacław Ryszko, notariusz, 1886-1974.
 4. 37. Jan Rybczyński, radca Dyrekcji Okręgowej Poczty i Telekomunikacji w Lublinie, 1905-1960.
 5. 45. Walenty Machnikowski, sędzia prezydujący, zm. 1894 r., 73 l.
 6. 64. Kajetan Teofil Piasecki, obrońca sądowy, zm. 1931 r., 74 l.
 7. 70. Jan Sokal, adwokat, 1907-1969.
 8. 91. Wiesław Strużak, adwokat, 1922-2000.

Lekarze

 1. 19. Tomasz Szercha, powiatowy felczer, zm. 1916 r., 58 l.
 2. 23. Karol Julian Sosnowski, lekarz, zmarł ratując więźniów od zarazy, zm. 1881 r., 34 l.
 3. 24. Franciszek Stodulski, doktor medycyny, zm. 1921 r., 30 l.
 4. 46. Roman Skrzat, lekarz medycyny, 1930-1986.
 5. 54. Stanisław Dobrowolski, lekarz medycyny, zm. 1979 r., 42 l.
 6. 66. Stanisław Czeszejko-Sochacki, szlachcic herbowy, długoletni lekarz dentysta ubezpieczalni społecznej, zm. 1935 r., 71 l.
 7. 78. Antoni Olas, lekarz weterynarii, 1920-1992.
 8. 77. Seweryna Jabłońska, długoletnia zasłużona pielęgniarka, zm. 1985 r., 90 l.

Nauczyciele

 1. 15. Ryszard Graboś, nauczyciel, przyjaciel dzieci i młodzieży, zm. 1971 r., 38 l.
 2. 48. Zygmunt Żuber, nauczyciel i wychowawca, harcmistrz, kapitan rezerwy, 1929-1994.
 3. 49. Jadwiga z Golińskich Skakujowa, nauczycielka, zm. 1972, 66 l.
 4. 50. Antoni Skakuj, nauczyciel, 1979 r., 70 l.
 5. 36. Aleksander Dąbrowski, nauczyciel, zm. 1960 r., 56 l.
 6. 42. Adolf Burkowski, nauczyciel, zamordowany w Auschwitz, 43 l.
 7. 87. Lucjan Kochanowski, nauczyciel, zmarł na wygnaniu, zm. 1942 r., 70 l.
 8. 88. Czesław Gromek, nauczyciel muzyki i organista, zm. 2001 r., 69 l.
 9. 62. Wincenty Łukaszewicz, artysta malarz, profesor gimnazjum, zm. 1931 r., 70 l.
 10. 82. Jan Kotowicz, profesor, 1885-1978.
 11. 92. Marianna Byra, nauczycielka, zm. 1988 r., 45 l.
 12. 72. Antoni Skrzat, nauczyciel, 1897-1952.

Pozostali

 1. 5. Mogiła mieszkańców wsi Pikule zamordowanych przez Niemców 3.10.1942 r. za pomoc partyzantom, 52 osoby.
 2. 17. Jan Krysteli, kantor bractwa różańcowego, zm. 1896 r., 55 l.
 3. 18. Stanisław Ryszler, ur. 1893 r., zm. w Auschwitz.
 4. 26. Ignacy Wołk Lewandwicz, obywatel ziemski z Białorusi, zm. 1901 r.
 5. 53. Wawrzyniec Góra, „Pielgrzym, pielgrzymował dwa razy do Rzymu”, zm. 1881 r., 68 l.
 6. 55. Adam Pianowski, mistrz młynarstwa, 1904-1986.
 7. 58. Agnieszka z Bielaków Fusiarska, zm. 1861 r., 52 l., mieszczanka janowska, najstarszy zachowany nagrobek.
 8. 65. Jan Herfurt, przemysłowiec, obywatel miasta Janowa, zm. 1932 r., 79 l.
 9. 69. Roman Pawlos, ramarz, zmarł na posterunku pracy w 1941 r. przy konserwacji drogi Janów-Nisko.
 10. 80. Marian Jakubiński, inżynier chemik, 1887-1949.
 11. 84. Klementyna Stanisława z Loefferów Sotowska, żona rejenta, członkini Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet, 1876-1937.
 12. 90. Józef Blacha, długoletni pracownik zakładu energetycznego, zm. 1977 r., 74 l.

Literatura i źródła:

Karta cmentarza w Janowie Lubelskim, 1989 r., oprac. T. Twardowski, Cz. Kiełboń, Państwowa Służba Ochrony Zabytków w Lublinie.

Archiwum Archidiecezjalne w Lublinie, Rep. 60 VI, sygn. 1.

Akta stanu cywilnego 1901-1945, Urząd Stanu Cywilnego w Janowie Lubelskim.

 1. Z. Baranowski, Rys historyczny janowskich cmentarzy, Janowskie Korzenie 2004, nr 3, s. 75-78.
 2. M. Florek (oprc.), Zabytkowe cmentarze i mogiły w Polsce. Województwo tarnobrzeskie, Warszawa 1995, s. 69.
 3. M. Zahajkiewicz (oprac.), Diecezja Lubelska 1985, Lublin 1985, s. 190, 191, 193, 197.

Plan schematyczny cmentarza bialskiego (orientacja numerów na mapce na charakter przybliżony)

[1] W 1989 r. sformułowano następujące wnioski w zakresie ochrony konserwatorskiej: założenie dla 50 nagrobków kart ewidencyjnych zabytków ruchomych, opracowanie dla cmentarza pełnego studium historycznego, poddanie najstarszych nagrobków (ok. 50) zabiegom konserwatorskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *