JANOWIAK W ODRODZONYM SEJMIE

W pierwszym Sejmie odrodzonej Polski zasiadł poseł z Janowa Lubelskiego – Mikołaj Wojtan.
Pierwsze posiedzenie Sejmu, zwołanego Ustawodawczym, odbyło się sto lat temu 10 lutego 1919 r. Posłowie zebrali się w dawnej siedzibie dawnej rosyjskiej szkoły średniej, na terenie obecnego kompleksu sejmowego, który powstał tam później przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. W ławach sejmowych zasiadł wówczas poseł z powiatu janowskiego Mikołaj Wojtan. Nie była to przypadkowa osoba. Wojtan, rodowity janowiak, z rodziny od setek lat mieszkającej w mieście, był bowiem znanym działaczem społecznym i politycznym.


Był wiceprezesem Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego w Janowie, członkiem janowskiego Kółka rolniczego. W okresie I wojny światowej w odrodzonym samorządzie miejskim został wiceburmistrzem Janowa oraz członkiem Komitetu Ratunkowego, który pomagał potrzebującym mieszkańcom. Wszedł również w skład sejmiku powiatowego oraz Rady szkolnej.


Wojtan, jako „mieszczanin małorolny”, dostał się do Sejmu z listy Narodowego Komitetu Wyborczego Bezpartyjnego, który był listą endecji. Został członkiem klubu Związku Ludowo-Narodowego. W Sejmie był członkiem komisji komunikacyjnej, miejskiej, i spraw zagranicznych. Składał postulaty przeprowadzenia przez Janów linii kolejowej. W 1919 r. zgłosił wraz z innymi posłami wniosek o budowę kolei z Zaklikowa przez Janów do Zwierzyńca. „Wysoki Sejm uchwalić raczy: Sejm wzywa rząd: Aby ministerium komunikacji poczyniło wszelkie przygotowania, celem bezwłocznego rozpoczęcia budowy kolei Zaklików, Janów, Zwierzyniec” – postulowano. W tym roku rozważano w Sejmie przeprowadzeni linii od Rozwadowa do Zamościa, przez Janów. Wojtan w czasie kadencji odbywał wiece i spotkania sprawozdawcze, jak np. w grudniu 1920, w Kraśniku, gdzie „omawiano głównie sprawę pokoju z bolszewikami i projekt konstytucji, oraz sprawy
gospodarcze”.

Wojtan urodził się w Janowie w 1875 r. Był synem Piotra i Marianny z Cieplechowiczów i „wychowywał się pod opieką wysoce religijnej matki i ojca, członka komitetu organizacyjnego powstania r. 1863”. Poza tym „szczególny wpływ na młodego Wojtana wywarł powstaniec Michał Łukaszewicz, uczestnik 18 bitew, ranny pod Żyżynem”. Takie wychowanie spowodowało, że od „najmłodszych lat był sympatykiem ruchu wolnościowego, a po osiągnięciu pełnoletności wstąpił do Narodowej Organizacji Katolickiej”. Wojtan ucząc się w szkole miejskiej w Janowie „odznaczał się zamiłowaniem do ojczystej historji i geografji”. Niewielkie wykształcenie uzupełniał później samokształceniem – „Wiele czytał. Ulubionymi jego autorami byli: Kraszewski i Teodor Tomasz Jeż”. Wojtan ożenił się z Zofią Kącińską i miał z nią cztery córki. Podczas kadencji zdecydował się kupić ziemię na Pomorzu w Srebrnikach, i tym samym wyjechać z Janowa. „Dziadek będąc posłem na Sejm poznał senatora księdza Feliksa Bolta, który był proboszczem w Srebrnikach i to on wyszukał dziadkowi gospodarstwo w tej wsi. Tak dziadek trafił z Janowa Lubelskiego na Pomorze” – wspomina jego wnuk. Wojtan zmarł w 1963 r. i spoczął na cmentarzu parafialnym w Srebrnikach obok swojej żony.


Zenon Baranowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *