„AUDIATUR ER ALTERA PARS” KS. M ZAWISZA

Jak się okazuje, artykuł Wacława Malanowskiego pt. „Pamięci dobrego Polaka” doczekał się kolejnego komentarza. Tym razem krótki komentarz ks. M Zawiszy – Proboszcza Janowskiego.

P. Malanowski w swem pośmiertnem wspomnieniu, poświęconem „Pamięci dobrego Polaka” wydrukowanem w N2 354 z r. b. „Ziemi Lubelskiej” pomieścił zarzut względem miejscowego proboszcza, iż ten jakoby uwarunkował swój udział w pogrzebie ś. p. Andrzeja Kulińskiego, zrujnowanego mieszczanina Janowskiego, Wysokiem honorarium.

Mam w ręku dokument, którego kopję tu przytaczam, niech on prawdę uzewnętrzni i podkreśli:
„Wobec dwóch świadków niniejszem oświadczam, iż za pogrzeb ś. p. męża mego. Andrzeja ani grosza proboszczowi miejscowemu nie zapłaciłam. Zaznaczam również i to, iż proboszcz miejscowy za udział swój w pogrzebie żadnego absolutnie wynagrodzenia ode mnie nie wymagał i mowy nawet o tem między nami nie było.”

„Za niepiśmienną Walerję Kulińską podpisuje się za siebie i niepiśmiennego drugiego świadka. Antoniego Widza, mieszkańca wsi Biała, Ordynacka dnia 31 października 1915 r. Kazimierz Pilecki”.


Ks. M Zawisza
proboszcz Janowski

Ziemia Lubelska, 1915, R. 10, nr 416

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *