1 MARCA – NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” ŻOŁNIERZE WYKLĘCI Z JANOWA LUBELSKIEGO I OKOLIC:

Lista udostępniona przez Pana Pawła Florka, dziękujemy!

ADAM JAROSZ PS.”Żbik”
Urodzony w 1923 r w Białej k/Janowa Lubelskiego w rodzinie chłopskiej. Żołnierz NSZ w oddziałach “Visa”, “Cichego” , “Nałęcza” i “Jania”. Od września 1946 r w oddziałach WiN “Zapory”. Od 1947 r dowódca patrolu w oddziale Mieczysława Pruszkiewicza ps.“Kędziorek”. Poległ w walce z UB pod Otroczem w 1948 r.

ORZEŁ CZESŁAW PS.“NN”
Urodzony w Białej Ordynackiej k/Janowa Lubelskiego w rodzinie chłopskiej. Brat “Promienia”, żołnierz oddziałów WiN mjr “Zapory”. Aresztowany przez UB i więziony.

ORZEŁ JAN vel JAN GÓRA PS. “PROMIEŃ”
Urodzony 10.VIII.1924 r w Białej Ordynackiej k/Janowa Lubelskiego, rolnik. Od 1943 r żołnierz AK, od wiosny 1946 r w oddziale NSZ Tadeusza Lachowskiego ps.“Nałęcz”. Od jesieni 1946 r kwatermistrz oddziałów WiN “Zapory” w powiecie Janów Lubelski. Ujawniony w 1947 r, aresztowany przez UB w kwietniu 1948 r.

ORZEŁ WŁADYSŁAW PS.“LOTNY”
Rolnik, komendant placówki AK w Białej II k/Janowa Lubelskiego. Żołnierz oddziału WiN “Zapory”.

CIUPAK EDWARD PS.“MAŁY”
Urodzony 14.XII.1928 r. w Wólce Ratajskiej k/Janowa Lubelskiego w rodzinie chłopskiej. Żołnierz oddziału NSZ Tadeusza Lachowskiego ps.“Nałęcz. Od września 1946 r w oddziale WiN “Zapory”. Ujawniony w amnestii 1947 r. Aresztowany przez UB 21.IV.1947 r. i skazany na 15 lat więzienia.

Wolność odzyskał w 1952 r. Ponownie aresztowany w 1962 r za pomoc udzieloną w latach pięćdziesiątych ukrywającemu się do 1961 r żołnierzowi NSZ, samoobrony AK i WiN Andrzejowi Kiszce ps.“Leszczyna”. Więzienie PRL opuścił w 1966 r.

CIUPAK LEON PS.“KĘPA”, “LIPA”
Urodzony 28.II.1924 r w Wólce Ratajskiej k/Janowa Lubelskiego w rodzinie chłopskiej. Żołnierz oddziału NSZ Tadeusza Lachowskiego ps.“Nałęcz”, od września 1946 r w oddziale WiN “Zapory”. Ujawniony w amnestii 1947 r. W obawie przed aresztowaniem wstąpił do patrolu Józefa Kłysia ps.“Rejonowy”. Aresztowany przez UB w 1948 r i 18 III.1949 r. skazany na 15 lat więzienia.

L2

Oddział “Visa” – Fotografia z archiwum Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim

ANDRZEJ KISZKA ps. Dąb, Leszczyna, Bogucki
(ur. 21 listopada 1921 w Maziarni, zm. 14 czerwca 2017) – żołnierz Batalionów Chłopskich, Armii Krajowej, Narodowej Organizacji Wojskowej, a po zakończeniu II wojny światowej członek antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, nazywany „najdłużej ukrywającym się żołnierzem AK”. W 1941 wstąpił do lokalnego oddziału Batalionów Chłopskich pod pseudonimem „Leszczyna”, który podporządkował się placówce AK w Hucie Krzeszowskiej, następnie krótko był żołnierzem NOW-AK w oddziale Franciszka Przysiężniaka „Ojca Jana”. W sierpniu 1944 dostał rozkaz podjęcia służby w powstającym posterunku MO w Hucie Krzeszowskiej, gdzie pracował do listopada 1944, po czym uciekł z obawy przed aresztowaniem i powrócił do rodzinnej wsi, gdzie musiał się ukrywać. Wstąpił następnie do NOW-NZW Józefa Zadzierskiego „Wołyniaka”, a po jego śmierci dowódcą oddziału został Adam Kusza „Garbaty”. 16 kwietnia 1947 ujawnił się na mocy amnestii z 22 lutego 1947, lecz nie przestał działać w konspiracji NZW i już jesienią tego roku pracownicy UB z Biłgoraja usiłowali go aresztować w jego rodzinnym domu. Od lata 1952 ukrywał się na własna rękę. W tzw. II konspiracji działał do 31 grudnia 1961. Został aresztowany w leśnym bunkrze, w którym się ukrywał. Przez sąd został skazany na dożywotne więzienie, zamienione następnie na 15 lat. Był więziony m.in. w Strzelcach Opolskich i Potulicach.
W sierpniu 1971 został warunkowo zwolniony z więzienia, po czym zamieszkał w województwie szczecińskim. 21 grudnia 1998 został częściowo zrehabilitowany przez Sąd Wojewódzki w Lublinie.

KOKOSZKA JAN PS.“RYŚ” vel JÓZEF KRZOS (przyjaciel mojego dziadka Czesława Florka). Urodzony 27.III.1925 r w Krzemieniu k/Janowa Lubelskiego w rodzinie chłopskiej. Od marca 1943 r żołnierz oddziału AK “Ojca Jana”. Od maja 1946 r w oddziale NSZ Tadeusza Lachowskiego ps.“Nałęcz”. Od września 1946 r w plutonie “Żbika-Samotnego” w oddziale WiN “Zapory”. Ujawniony w kwietniu 1947 r. aresztowany w marcu 1951 r. Zmarł we Wrocławiu w 2001 r.

KOZYRA LUCJAN PS.“KRUK” i/lub “KOCHANE BYDLĘ”
Urodzony 12.VIII.1925 r w Modliborzycach k/Janowa Lubelskiego w rodzinie chłopskiej. Żołnierz bojówki NSZ “Jania” i oddziału WiN “Zapory”. Za kontakty z ukrywającymi się po 1947 r żołnierzami WiN skazany na 3 lata więzienia.

KWIATKOWSKI EDWARD PS.“SOKÓŁ”
Urodzony w 1923 r w Białowodzie k/Wilkołaza w rodzinie chłopskiej. Żołnierz oddziałów AK, samoobrony AK i WiN “Zapory”. Poległ w walce z UB pod Świnkami w Lasach Janowskich 22.IX.1946 r. Pochowany w Lasach Janowskich.

KŁYŚ JÓZEF PS.“REJONOWY”
Urodzony 30.XI.1914 r w Wólce Ratajskiej k/Janowa Lubelskiego. Rolnik,komendant placówki AK w Wólce Ratajskiej i żołnierz samoobrony AK i WiN “Zapory”. Ścigany przez UB po 1947 r stworzył patrol podległy por. Mieczysławowi Pruszkiewiczowi ps.“Kędziorek”. Poległ w walce z UB 13.XI.1952 r we wsi Piłatka k/Batorza.

LACHOWSKI TADEUSZ PS.“NAŁĘCZ”, “JAWOR”
Student filozofii Uniwersytetu Lwowskiego i oficer kawalerii. Dowódca oddziału NSZ podporządkowanego we wrześniu 1946 r “Zaporze”. Od jesieni 1946 r szef sztabu Zgrupowania Oddziałów Partyzanckich WiN ‘Zapory”. Ujawniony w 1947 r.

MIŚ ANDRZEJ PS.“ZEW”
Z Janowa Lubelskiego, żołnierz oddziałów AK, samoobrony AK i WiN. W latach 1946-47 łącznik i wywiadowca “Zapory”. Aresztowany przez UB w 1947 r i skazany na wieloletnie więzienie.

OLESZKO JÓZEF PS.“JARZĄBEK”
Z Wólki Ratajskiej k /Janowa Lubelskiego z rodziny chłopskiej. Żołnierz AK, od maja 1946 r w oddziale NSZ Tadeusza Lachowskiego ps.“Nałęcz”. Od jesieni 1946 r w oddziale WiN “Zapory”.

PRUSZKIEWICZ MIECZYSŁAW PS.“KĘDZIOREK”
Porucznik, od 1945 r w oddziałach samoobrony AK i WiN “Zapory”. Od września 1947 r z rozkazu “Zapory” dowódca poakowskich grup partyzanckich operujących na południe od Lublina. Otoczony 17.V.1951 r przez UB i KBW w Białowodzie k/ Wilkołaza, popełnił samobójstwo.

TYRA WALERIAN PS. “ZUCH”, “WALEREK”
Urodzony w 1926 r w Białej I k/Janowa Lubelskiego w rodzinie chłopskiej. Żołnierz oddziałów NSZ. Od 1945 r w oddziałach samoobrony AK i WiN “Zapory”. Od 1946 r zastępca dowódcy w oddziale żandarmerii “Żbika”, a od września 1947 r zastępca dowódcy oddziału por. Mieczysława Pruszkiewicza ps.“Kędziorek”. 17.V.1951 r otoczony w Białowodzie k/Wilkołaza przez UB i KBW popełnił samobójstwo.

WIELGUS-ORLICZ MARTA PS.“ZOSIA”
Z Wierzchowisk k/Janowa Lubelskiego. Łączniczka plutonu “Misia” oddziału WiN “Zapory”. Zmarła w 2001r.

WOJCIECHOWSKI STEFAN PS.NN
Urodzony 9.II.1926 r na Przyborowiu k/Janowa Lubelskiego w rodzinie chłopskiej. Żołnierz oddziału WiN “Zapory”. Ścigany przez UB po 1947 r. poległ 13.XI.1951 r w walce z UB pod Piłatką k/Batorza.

WÓJCIK MARIAN PS.“ROTA”
Syn zawiadowcy stacji w Niedrzwicy Dużej. Pracownik Urzędu Gminy. Żołnierz oddziałów AK, samoobrony AK i WiN “Zapory”. 22.IX.1946 r w walce z UB pod Świnkami w Lasach Janowskich stracił nogę.

ŁUKASZ STANISŁAW PS.“SIEW”
Z Wólki Ratajskiej k/Janowa Lubelskiego z rodziny chłopskiej, żołnierz AK, od maja 1946 r w oddziale NSZ Tadeusza Lachowskiego ps.“Nałęcz”. Od września 1946 r w oddziale WiN “Zapory”- ścigany po ujawnieniu przez UB, przybrał pseudonim “Marciniak” i wraz z komendantem placówki AK w Wólce Ratajskiej Józefem Kłysiem ps.“Rejonowy” dołączył do oddziału Adama Kusza ps.“Garbaty”. Okrążony w 1952 r przez UB w Wólce Ratajskiej, popełnił samobójstwo…

CZAPLA KAZIMIERZ POS.“WRZOS”
Urodzony w 1929 r w Janowie Lubelskim, żołnierz bojówki NSZ “Jania”. Od 1946 r w oddziale WiN “Zapory”.
GORZELEWSKI MAURYCY PS.“GRZMOT”,“MORYC”
Z Janowa Lubelskiego,żołnierz NSZ bojówki “Jania”. Od 1946r żołnierz oddziału WiN “Zapory”.

GARBACZ ADOLF PS.NN
Z Makowisk k/Krasnegostawu, urodzony 13.I.1916 r we wsi Biała gm.Kawęczyn k/ Janowa Lubelskiego. Rolnik, którego dom był stałą i pewną kwaterą żołnierzy AK-WiN. Aresztowany przez UB 4.II.1949 r i skazany na 10 lat więzienia. Zmarł 14.V.1952 r w więzieniu w Sieradzu.

KAPROŃ PIOTR PS.“PETRIK”
Urodzony w 1924r w Janowie Lubelskim, fotograf, żołnierz NSZ oddziału “Cichego” oraz oddziałów “Błyska” i “Jania”. Od 1946r w oddziale WiN “Zapory”. Ujawniony w 1947r.

JARZYNKA ALEKSANDER PS.“CHOINKA”
Urodzony 4.VIII.1918r w Wierzchowiskach w rodzinie chłopskiej. Żołnierz NSZ, od 1946r w plutonie “MIsia” oddziału WiN “Zapory”.

KOWAL KAZIMIERZ PS.“SOKÓŁ”
Urodzony w 1926 r w Polichnie k/Janowa Lubelskiego w rodzinie chłopskiej. Żołnierz AK oddziału Andrzeja Misia ps.“Zew”; żołnierz WiN oddziału “Zapory” w patrolu Michała Szeremieckiego ps.“Miś”. Poległ w walce z UB 6.I.1947r w Zakąciu. Pochowany na cmentarzu partyzanckim w lesie Godów k/Chodla.

CZEŚĆ I PAMIĘĆ WIERNYM ORŁU W KORONIE DO KOŃCA…

Lista jest nie pełna, informacja archiwalna.

Oddział “Visa” – Fotografia z archiwum Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *